Hybride Cloud


ls de fysieke locatie van de infrastructuurcomponenent zowel bij Weritech in professionele datacenter als bij u op kantoor worden gebruikt spreekt men over Hybride Cloud.
Onderstaande tekening geeft weer hoe de infrastructuur eruit kan zien.
Graag onderzoeken we samen met u naar de mogelijkeheden van besparing voor uw bedrijf.