Mobiel werken heeft de toekomst

Met de komst van “Het Nieuwe Werken” moet een aantal zaken op ICT gebied goed geregeld worden. Traditionele kantoor applicaties worden in rap tempo vervangen door Apps op smartphones en tablets waarbij de data opslag plaats vindt in de cloud. Hoogste tijd om even stil te staan bij het fenomeen van het nieuwe mobiele werken.

Vast staat dat het nieuwe mobiele werken aanzienlijke productiviteitswinst oplevert. Echter, het maximale resultaat kan alleen bereikt worden als dit vanuit de organisatie goed wordt begeleid en ondersteund.

De vrijheid en daarmee het vertrouwen in de medewerker/ster, zorgt voor extra motivatie. Vrijheid en flexibiliteit vragen wel om duidelijke afspraken. Het beleid dient duidelijk en goed vastgelegd te worden. Zodat iedereen weet wat er verwacht wordt.

 

Afspraken die ervoor zorgen dat de continuïteit van de onderneming gegarandeerd blijft en de primaire bedrijfsprocessen optimaal ondersteund blijven met (mobiele) ICT toepassingen.

Een succesvolle implementatie van het nieuwe mobiele werken begint met een concreet mobiliteitsplan.  Weritech start altijd met een gedegen plan van aanpak:

Met Managed Mobility Services van Weritech kiest u voor  het comfort van het nieuwe mobiele werken!

Ook de SIM wordt slim! Kijk voor mobiele telecom diensten